Droneprops Logo

If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at info@dronepropsmedia.com.

Disclaimers for Droneprops & Media

All the information on this website – https://droneprops.nl/ – is published in good faith and for general information purpose only. Droneprops & Media does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (Droneprops & Media), is strictly at your own risk. Droneprops & Media will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Disclaimer voor Droneprops & Media

Indien u meer informatie nodig heeft of vragen over de disclaimer van onze site, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op info@dronepropsmedia.nl.

Disclaimers voor Droneprops & Media

Alle informatie op deze website – https://droneprops.nl/ – wordt te goeder trouw gepubliceerd en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. Droneprops & Media geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elk handelen dat u onderneemt op basis van de informatie die u op deze website (Droneprops & Media) vindt, is strikt voor uw eigen risico. Droneprops & Media is niet aansprakelijk voor enige verliezen en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks te volgen naar dergelijke externe sites. Hoewel we streven naar het verstrekken van alleen links naar nuttige en ethische websites, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor al de inhoud die op deze sites wordt gevonden. Eigenaars van sites en inhoud kunnen veranderen zonder kennisgeving en dit kan zich voordoen voordat we de kans hebben om een link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is geworden.

Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites mogelijk verschillende privacybeleidsregels en voorwaarden hebben die buiten onze controle vallen. Zorg ervoor dat u ook de privacybeleidsregels van deze sites controleert, evenals hun “Algemene voorwaarden”, voordat u zich bezighoudt met enige zakelijke activiteit of informatie uploadt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.