Droneprops Logo
Virtuele gevelinspectie

Virtuele gevelinspectie van het Klokgebouw te Eindhoven

Virtuele gevelinspectie van het Klokgebouw te Eindhoven

Het Klokgebouw is in 1928 gebouwd. Dit beroemde gebouw heeft een rijke geschiedenis en is een vertegenwoordiger van bijna een eeuw architectonisch erfgoed. Dit betekent dat het gebouw al bijna 100 jaar staat. Constructies worden dermate ontworpen dat ze lang meegaan. Voor beton is dit tussen de 50 en 100 jaar. Om het Klokgebouw aantrekkelijk en in stand te houden, is het nodig om de levensduur van het gebouw te verlengen en dus onderhoud te plegen. Er is overigens gebleken dat er betondelen van de dakrand naar beneden vallen. Dit is zeer gevaarlijk! Het risico van vallend puin betekent dat een grondige inspectie en reparatie dringend is. Redenen genoeg om een totaaloverzicht te maken van het gebouw.

Traditionele inspectiemethoden

Een traditionele manier om te inspecteren is door fysiek aanwezig te zijn bij een onderdeel welke geïnspecteerd dient te worden. Aangezien het Klokgebouw niet de ideale vorm en hoogte heeft om de ladder te pakken, zijn er andere manieren nodig om de inspectie uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld met een hijskraan en een inspecteur in de manbak. Hiermee kunnen moeilijke hoeken worden bereikt. Hoewel deze methoden effectief kunnen zijn, zijn ze niet altijd praktisch of kostenefficiënt, vooral voor grote, complexe gebouwen zoals het klokgebouw.

Innovatieve inspectie met inzet van drones

In het kader van technologie en optimalisatie zijn er andere manieren mogelijk om de inspectie uit te voeren. De vooruitgang in drone-technologie en digitale beeldverwerking maakt inspecties nu veel efficiënter en slimmer. Wij zijn van mening dat de inspectie van de dakrand van het Klokgebouw “slimmer” en goedkoper kan. We hebben hierbij gebruikgemaakt van de drone. Met drones kunnen we opnames maken van het gebouw. Deze opnames kunnen vervolgens omgezet worden in een 3D model. Dit gebeurt met behulp van de fotogrammetrie techniek. Deze kan dan worden gebruikt om analyses en (digitale) inspecties uit te voeren. Als product is er een satellietfoto gegenereerd van de huidige situatie. De volgende (grote) voordelen zijn hierbij te benoemen:

  1. Efficiënt: binnen één werkdag is deze innovatieve inspectie gereed. Ten opzichte van de “traditionele” methodes is dit een grote tijdwinst als het gaat om de manuren. Ook bespaar je op kosten van bijvoorbeeld uitrusting.
  2. Inzichtelijk: visuele inspecties door middel van opnames met de drone zorgt ervoor dat de belangrijkste kenmerken van gebreken zichtbaar worden. De drone maakt op een hoge resolutie beelden en dit maakt het mogelijk om zelfs de kleinste scheuren en defecten op te sporen. Dit is erg belangrijk voor een vroegtijdige interventie.
  3. Datagericht: opnames maken en deze kunnen delen met anderen. Hierdoor is er maar één waarheid in de informatieverstrekking. Dit zorgt ervoor dat alle betrokken partijen makkelijker kunnen communiceren en kan er op een efficiëntere manier beslissingen worden genomen. 
  4. Flexibel: afspraak maken met de bewoner of gebruiker hoeft niet, want de inspectie gebeurt buiten – zonder het betreden van het gebouw. De bewoners zijn hier erg blij mee.

Resultaat

De vlucht heeft in totaal 3 uur in beslag genomen. We hebben daarbij meer dan 1.000 foto’s kunnen maken van alle gevelvlakken. Vanuit deze foto’s is er met een geavanceerde technologie een 3D model gegenereerd. Dit model is niet alleen fotorealistisch, maar dient ook als basis voor de virtuele inspectie. Dankzij dit virtuele model kunnen we het gebouw in detail onderzoeken zonder zelf fysiek aanwezig te zijn!

Vanuit het virtueel model is er gebleken dat er al meerdere malen reparaties zijn uitgevoerd aan de gevel. Dit geeft aan dat er onderhoudsproblemen voor een langere tijd waren. Voor een gebouw van bijna 100 jaar oud is dit wel logisch te verklaren. Er zijn ook een aantal zorgwekkende bevindingen onthuld door de innovatieve inspectie. Er is namelijk gebleken dat de dakrand niet vlak loopt, een indicatie dat (beton) stukken naar beneden zijn gevallen, of op het punt staan om te gaan vallen. Deze bevindingen zijn vastgelegd in een zogenoemd inspectierapport en is overhandigd aan de opdrachtgever.

Een stuk beton uit de dakrand gevallen.

Conclusie

Het werken met de drone heeft niet alleen geleid tot betere en inzichtelijke resultaten van het Klokgebouw, maar heeft ook bijgedragen aan het verminderen van de risico’s in het kader van veiligheid voor de inspecteurs. We hebben een plan uitgevoerd waarbij we zware apparatuur, valbeveiliging en klimpartijen hebben vermeden. De veiligheid van de werknemers staat altijd hoog in het vaandel en het gebruik van een drone is daarom een logische keuze. Omdat wij vinden dat veiligheid een belangrijke topic is, zullen we in een latere blog dieper induiken in dit onderwerp.

We zijn verheugd dat we deze nieuwe aanpak succesvol hebben toegepast op het iconisch Klokgebouw. We kijken uit naar toekomstige projecten waarbij we vaker deze innovatieve technologie kunnen inzetten.

Zijn jullie geïnspireerd in ons verhaal en hebben jullie een soortgelijke casus? Neem dan contact met ons op!

Opdrachtgever: Trudo
Hoofdaannemer: Van Asperdt
Adviseur: NLbetoninspecties BV
NOTAM: M0730_23

Operatie in de Specifieke categorie en toestemming van Eindhoven Airport.