Droneprops Logo

Veiligheid voorop!

Bij Droneprops & Media streven we ernaar om ons werk zo goed mogelijk te doen, waarbij veiligheid altijd voorop staat. Al eerder in een blog (More Read – Virtuele gevelinspectie van het Klokgebouw te Eindhoven) hebben we het kort gehad over veiligheid. In deze blog gaan we er verder in op veiligheid met drone.

Hoe doen we dat?

Er zijn een aantal kernpunten waar we rekening mee houden als het gaat om veiligheid. Zowel voor, tijdens, maar ook na de drone operatie zijn we bezig om veiligheid te waarborgen.

Vooraf de operatie kijken we wat er gedaan moet worden. We definiëren hier het doel. Is het een bouwwerk dat geïnspecteerd moet worden, of vliegen we over een grote menigten op een festivalterrein? Hoe hoog moeten we vliegen? Ook is de omgeving van belang waar we gaan vliegen. Zien we daar bijvoorbeeld hoge gebouwen, of andere hoge objecten zoals windmolens of elektriciteitsmasten in de buurt staan? Of is het een bebost gebied met grote bomen? Is het gebied dichtbevolkt of is het een plek waar mensen niet snel komen, zoals een weiland? Zodra we de locatie weten, gaan we kijken naar het type gebied: is het een industrieterrein, vliegveld, of zitten er extra restricties aan vast zoals een no-fly-zone?

De voorbereiding voor de operatie

Hebben we deze informatie verzameld, dan maken we een veiligheidsplan met daarin een risicomatrix. We definiëren de mogelijke risico’s en doen deze score maal de impact. Mocht de score hoger zijn dan toegestaan, dan gaan wij een mitigerende maatregel toepassen. Dit betekent dat we de risico’s gaan minimaliseren, of liever zelfs uitsluiten. Denk hierbij aan het vermijden van mensenmassa met de drone, of een parachutesysteem toepassen aan de drone. Het toe te passen mitigerend maatregel zal afhankelijk zijn van het type risico. We doen er alles aan om de veiligheid met drone te verhogen!

De uitvoering van de operatie

Op het moment van de operatie gaan we de luchtverkeersleiding (als we in een no-fly-zone vliegen) laten weten dat we de lucht in gaan. Minimaal 24 uur van tevoren brengen we de luchtverkeersleiding al op de hoogte van de operatie door een vluchtplan in te dienen. Vlak voor vlucht communiceren we nogmaals met de luchtverkeersleiding voor het definitieve besluit. Gedurende de vlucht zullen we continu in contact staan met de luchtverkeerleiding. Dit is heel belangrijk, want mocht er bijvoorbeeld een traumahelikopter in de buurt vliegen, dan worden wij meteen op de hoogte gebracht en vervolgens verzocht om meteen veilig te landen met de drone.

We beschikken over een radiotelefonie (RT) certificaat, waardoor we bevoegd zijn om de communicatie met de luchtverkeersleiding te leggen.

Naast de communicatie met de luchtverkeersleiding, communiceren wij ook met betrokkenen op locatie. We geven de laatste informatie en delen ons plan van de operatie. Dit wordt ook wel een briefing genoemd. We laten ook weten welke acties ondernomen moeten worden bij een ongeval. Elk persoon krijgt een specifieke taak. Denk hierbij aan het bellen van spoedeisend hulp.

We zetten het vlieggebied af voor niet-betrokken personen. Zo minimaliseren we de kans dat bij een ongeluk de drone niet valt op de niet-betrokken personen. We proberen de risico’s te vermijden en de veiligheid met drone te verhogen.

Ook hebben we te allen tijde een brandblusser en een EHBO-koffer bij ons. De brandblusser is bedoeld om bij het vlamvatten van de accu van de drone meteen te koelen en vervolgens te blussen. De EHBO-koffer kan gebruikt worden voor onverwachte gebeurtenissen.

Na de vlucht

Bij het landen van drone is de operatie nog niet klaar. We melden eerst bij de luchtverkeersleiding dat we veilig zijn geland en dat de operatie afgemeld kan worden. Vervolgens bergen we alle spullen op de juiste plek op, en rijden we veilig naar huis.

Of het gaat om een weiland of een no-fly-zone, Droneprops & Media is bevoegd om in allerlei gebieden op een veilige manier te de operatie uit te voeren.

Heeft u een interessant project voor ons? Contacteer dan ons, en we zorgen voor een kwalitatief product waarbij veiligheid altijd voorop staat, gegarandeerd door Droneprops & Media!